ВКС оправда окончателно бившия кмет на Д.Митрополия Александър Печеняков
ВКС оправда окончателно бившия кмет на Д.Митрополия Александър Печеняков / dariknews.archive

Върховният касационен съд /ВКС/ потвърди окончателно оправдателната присъда за бившия кмет на Долна Митрополия Александър Печеняков. Обвинението срещу Печеняков през 2012 г. съдържаше две основни точки. По първата точка - че през периода 11 август 2005 г. - 10 декември 2008 г. в Долна Митрополия, в качеството си на кмет е нарушил служебните си задължения, като не е изпълнил актове на Общинския съвет и не е управлявал повереното му общинско имущество в интерес на населението, Печеняков беше оправдан още на ниво Окръжен съд -Плевен.

В тази част на обвинителния акт прокуратурата твърдеше, че с цел да набави облага за купувачите бившият кмет е продал 20 общински имота по цени, по-ниски от данъчните им оценки и от пазарната стойност. В резултат на това, щетите на общинската хазна тогава са изчислени в размер на над 72 000 лв. По тази част на обвинителния акт съдебният състав оправда Александър Печеняков.

Втората част на обвинителния акт, по която всъщност Александър Печеняков бе осъден тогава се отнася за периода юни 2007 г. - септември 2009 г. и процедурата за изграждане на предпазна стена и повърхностно отводняване на махала в землището на село Биволаре. Тогава беше посочено, че при изпълнение на обекта не е проведена процедура за възлагане на малка обществена поръчка за изграждане на обекта чрез открит конкурс, а е разпоредено договаряне с покана, допуснато е несъставяне на нужните строителни книжа, обектът не е въведен в експлоатация по установения законов ред и е разпоредено изплащане на сумата 408 202 лв. на изпълнителя.

Тогава Александър Печеняков обясни, че средствата за предпазната стена, отпуснати от Комисията по бедствия и аварии, са дошли в края на март и с процедурата нямало как да се успее със строителството до май, когато обикновено районът се наводнява. Въпреки обясненията, съдът призна Александър Печеняков за виновен по тази част от обвинителния акт и постанови наказание от 4 месеца лишаване от свобода условно с 3-годишен изпитателен срок и 1000 лв. глоба.

След обжалване, Великотърновският Апелативен съд отмени присъдата и оправда изцяло Печеняков. Този път върховните магистрати от ВКС окончателното потвърдиха решението на колегите си.