В четири населени места са пили негодна вода
В четири населени места са пили негодна вода / netinfo

Водата в Оряховица, Байкал, Кнежа и Искър е била през месец август с отклонения по микробиологични показатели, съобщи д-р Ани Симеонова от РИОКОЗ Плевен.

От инспекцията са направили проучване и е установено, че причината е от субективен характер и се дължи на пропуск при обеззаразяването на водата. Издадени са четири предписания, ВиК операторите са извършили оздравителни мероприятия на водоизточниците и на водопреносната мрежа в населените места. Съставени са и съответните четири акта на отговорните лица. Общо за изтеклия месец мониторинг на питейна вода е извършван в 49 населени места, взети са общо 100 проби.

Служителите на дирекцията по държавния здравен и противоепидемичен контрол са извършили 857 проверки, от тях 439 са на хранителни обекти и 364 - на нехранителни обекти с обществено предназначение. Издадени са 124 предписания за привеждане към хигиенните изисквания.

Има една заповед за временно спиране на обект от експлоатация - заради разширен асортимент, уточни д-р Симеонова. Съставени са 17 акта и 29 наказателни постановления на обща сума 8 550 лв.