/ iStock/Getty Images
Спират топлоподаването в Плевен заради ремонти дейности, съобщиха от дружеството.

Плевен поддържа добра финансова дисциплина в условията на пандемия

Спирането се налага във връзка с извършване на ремонтни дейности от "Булгартрансгаз" ЕАД и преустановяване на подаването на природен газ от "Булгаргаз" ЕАД към Дружеството, както и извършването на неотложни аварийни дейности на територията на "Топлофикация - Плевен" ЕАД.

Малките фирми в Плевенско получават близо 3 млн. лв. за справяне с пандемията

Топлоподаването се преустановява за периода, от 8:00 часа днес до 21:00 часа на 8 октомври.