mu pleven
mu pleven / dariknews
Тази година Медицински университет – Плевен ще отбележи празника си с три тържествени събития – национална научна сесия „70 години Медицински колеж“ на 29 и 30 октомври, двойна промоция на дипломантите на колежа и Факултет „Здравни грижи“ на 31 октомври и официално откриване на Факултет „Фармация“ на 1 ноември – Ден на народните будители. С Решение на Академичния съвет датата 31 октомври е утвърдена като официална за провеждане на празника на висшето училище, поради факта, че на 31.10.1974 г. се е състояло Тържественото откриване на Медицинския факултет в град Плевен.
На 31 октомври 2018 г., сряда, от 11.00 ч в зала „Магнум“ на Втора клинична база ще се проведе двойна промоция на випуск 2018 на общо 138 дипломанти на Медицинския колеж и Факултет „Здравни грижи“. От тях в годината на 70-годишния си юбилей Медицинският колеж ще връчи дипломи на 64 дипломанти. Средният успех на випуск 2018 на Колежа е Много добър 5.10, като се дипломират успешно бакалаври от специалностите „Рентгенов лаборант“ (14); „Медицински лаборант“ (15); „Социални дейности“ (11) и „Помощник-фармацевт“ (24). Броят на отличниците на колежа е 17, които ще бъдат удостоени с плакети и материални награди. Отличник на випуск 2018 на Медицински колеж е Светла Спасова Енева от специалност „Помощник-фармацевт“ с успех Отличен 6.00.
На тържествената двойна промоция Факултет „Здравни грижи“ ще дипломира общо 74 бакалаври. От тях 49 са медицинските сестри, със среден успех Много добър 4.70. С най-висок успех от випуска Отличен 5.97 се дипломира медицинска сестра Маргарита Христова Димитрова. Дипломираните акушерки са 25 със среден успех Много добър 4.70.
Празникът на МУ-Плевен ще продължи на 1 ноември – Ден на народните будители - с официално откриване на Факултет „Фармация“ с тържествен водосвет и церемония по удостояване с плакети на преподаватели, израснали академично през изминалата една година чрез придобиване на нови академични степени и длъжности. Факултетът по Фармация е разкрит с Решение на Народното събрание от 30 март 2016 г. в структурата на Медицински университет – Плевен. С това става факт постигането на най-високата стратегическа цел на Ръководството на висшето училище – разкриване на четвърто основно звено в структурата на университета след факултетите по медицина, обществено здраве и здравни грижи. МУ-Плевен стартира с първия прием от 30 студенти по държавна поръчка за специалност „Фармация“ от академичната 2016/2017 година. Днес във факултета се обучават общо 134 студенти по Фармация, бъдещи магистър-фармацевти.
На тържествената церемония на празника в зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационния център ректорът проф. д-р Славчо Томов ще удостои с плакети на университета 28 преподаватели, израснали в академичното си развитие през последната година. Общият брой на защитилите образователно-научна степен „доктор“ е 13; на придобилите научна степен „доктор на науките“ –2; на заелите академичните длъжности „гл. асистент“ – 12; „доцент“ – 12 и „професор“ – 4.