/ dariknews.bg
През 2017 г. в Ловешка област са издадени 21 книги с тираж 18 хил. броя, отчита статистиката. В сравнение с 2016 г. броят на издадените заглавия на книги е намалял с близо 30%, a средният тираж на една книга за областта през 2017 г. e 857, като през предходната година е бил 310.

Общинският детски комплекс в Ловеч e с нов временен шеф

Относителния дял на броя на книгите в област Ловеч през 2017 г. е 0.2% спрямо общия брой за страната и 6.8% спрямо общия брой в Северозападния район.

В периода 2011-2017 г. в област Ловеч най-много издадени заглавия има през 2012 г. – 44, от които 38 са книги със среден тираж 158. През 2017 г. са издавани три регионални вестника с годишен тираж 358 хиляди. Спрямо предходната година вестниците намаляват с три, а тиражът - с 57 хиляди.