Ремонтират училища и детски градини в Троянско с евро средства

Ремонтират училища и детски градини в Троянско с евро средства
Ремонтират училища и детски градини в Троянско с евро средства / Sofia Photo Agency

Община Троян стартира европроект за обновяване на материалната база на 2 училища и 4 детски градини, информират от местната администрация. Проектът е на стойност 5 644 883,71 лева. Съфинансирането от Европейски фонд за регионално развитие е 4 798 151,15 лева, а останалите 846 732,56 лева са осигурени от държавния бюджет.

Ръководството на общината обяви, че в скоро време ще започнат и сериозните ремонтни дейности за обновяване на материалната база на 2 училища и 4 детски градини. Те ще бъдат реализирани по "Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян", включващ обектите СОУ "Васил Левски" в с. Черни Осъм, ОУ "Васил Левски" и целодневната детска градина в с. Орешак, Седмична детска градина в с. Калейца, Целодневна детска градина в с. Борима и ОДЗ "Буковец" в гр. Троян.

Основната цел е да се осигурят благоприятни условия за осъществяване на учебния и възпитателен процес като се подобри, обнови и модернизира образователната инфраструктура на територията на общината. Така ще се осигури социално включване и равен достъп до качествено образование на групи в неравностойно положение, живеещи в отдалечени малки населени места.

В почти всички обекти предстои да бъде направена реконструкция на покривите, подмяна на дограмата, ремонт на ВиК и електрическите инсталации, топлинно изолиране на външните стени и боядисване, вертикална планировка и други. Един от основните резултати, които се цели да бъде постигнат с предстоящите ремонти, е да се подобри енергийната ефективност и да се инсталират съоръжения за използване на възобновяеми енергийни източници в част от тях. По този начин се очаква да се реализират значителни икономии на енергия, а икономисаните средства ще могат да бъдат влагани в по-нататъшно подобряване на материалната база.

В момента тече процедура за избор на изпълнители, един от основните критерии при избора им е да се осигури безопасността на децата по време на ремонтните дейности.

Проектът приключва на 02.09.2012 год.