/ Деян Герговски
Информация за състоянието на обществения ред и противодействието на престъпността на обслужваната от Първо РУ-Плевен територия за периода януари - март 2019 г., ще бъде представена този месец в ПК по „Обществен ред и сигурност“ на Общински съвет-Плевен.

График на посещенията на служители на ОДМВР-Плевен в населените места за април

Данните са изпратени от гл. инспектор Лидия Петкова до председателя на местния парламент Мартин Митев, който е резолирал справката за предстоящото заседание на
комисията.

През отчетния период на територията на Първо РУ са регистрирани 266 сигнала за престъпления, докато за същия период на 2018 год. те са били 270. За същия период са разкрити 98 престъпления при 60 броя за миналогодишния период, като е увеличен процента на разкриваемост с 15.28%, информира гл. инспектор Лидия Петкова.

Анализирайки извършените престъпления, от Първо РУ посочват, че при престъпленията против собствеността на гражданите като цяло се наблюдава намаляване с 45 броя - 125/170бр., налице е и увеличение на разкриваемостта на този тип криминални прояви. Отчита се намаление по почти всички домови кражби. Намаляване бележат и регистрираните престъпления свързани с наркотични вещества.

През периода 37 служители от сектор „Охранителна полиция" са участвали при провеждането на 24 специализирани полицейски операции. Служителите от "Териториална полиция" и ППД са съставили общо 1137 акта за установяване на административни нарушения. През отчетния период са извършени и 95 проверки на лица за съхранение на притежаваното от тях огнестрелно оръжие, както и на 73 обекта с общоопасни средства и по ЗЧОД.

Цялата информация от Първо РУ - Плевен за периода януари - март 2019 г., предоставена до ОбС - Плевен, е публикуван на страницата на местния парламент - https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“ - „Заседания на постоянни комисии“ за месец април 2019 - https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-za-mesets-april-2019-g