/ Николай Колев
Жалба от Местна коалиция „Демократична България-Обединение“ /ПП „Съюз на демократичните сили“ и ПП „Български Земеделски Народен Съюз“/ за нарушение при отпечатване на изборни книжа за изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 27 октомври 2019 г. е постъпила в ОИК-Плевен.

Нарушението се изразява в това, че в документ, наименован „Бланка – чернова за отразяване на резултатите от преброяване на предпочитанията /преференциите“, който е предоставен на всички секционни избирателни комисии в изборен район Община Плевен, Местна коалиция „Демократична България-Обединение“ /СДС-БЗНС/ е изписана с № 67, вместо правилния № 68.

Председателят на Общинската избирателна комисия Ярослав Димитров обясни за Дарик:
„Това е техническа грешка, която установихме още снощи и вече сме предприели действия за подмяната на бланката, като колеги изземват грешната и поставят нови“. Ярослав Димитров беше категоричен, че избирателят няма достъп до този документ, който се ползва след приключване на изборния ден – при преброяване на преференциите, и няма никакво пряко отношение към гласуването.

ОИК-Плевен е счела, че подадената жалба от Местна коалиция „Демократична България-Обединение“ /СДС-БЗНС/ се явява основателна.
Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.22, Общинска избирателна комисия е решила:

1.Да се изземат от всички секционни избирателни комисии на територията на Община Плевен материали наименовани като „Бланка – чернова за отразяване на резултатите от преброяване на предпочитанията /преференциите/, предоставен на всички секционни избирателни комисии в изборен район Община Плевен, МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ /ПП „Съюз на демократичните сили“ и ПП „Български Земеделски Народен Съюз,/ с изписан № 67.

2.Да се предоставят на всички секционни избирателни комисии на територията на Община Плевен материали наименовани като „Бланка – чернова за отразяване на резултатите от преброяване на предпочитанията /преференциите/, предоставен на всички секционни избирателни комисии в изборен район Община Плевен, МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ /ПП „Съюз на демократичните сили“ и ПП „Български Земеделски Народен Съюз,/ с изписан № 68.

3.ОИК – Плевен, забранява на всички секционни избирателни комисии на територията на Община Плевен да използват  в работата си при отразяване на резултатите от изборите на 27.10.2019 г. материали наименовани като „Бланка – чернова за отразяване на резултатите от преброяване на предпочитанията /преференциите/, предоставен на всички секционни избирателни комисии в изборен район Община Плевен, МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ /ПП „Съюз на демократичните сили“ и ПП „Български Земеделски Народен Съюз,/ с изписан № 67.