/ iStock/Getty Images
В Плевен се подготвят промени при платеното паркиране в областния град, съобщиха от пресцентъра на Общинския съвет.

Измененията ще бъдат включени в общинската Наредба нр.3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства. Те ще бъдат обсъдени в две от постоянните комисии в ОбС.

740 кандидати за студенти в Медицинския университет се явяват на изпит по биология в Плевен

Според председателя на съвета Мартин Митев промените се налагат за синхронизиране на текстове в Наредба нр.3 с променящите се обществени отношения. Причина е и прилагане на нов технически способ за заплащане на услугата "платено паркиране" - чрез мобилно приложение.

По думите му, ще бъдат променени и текстове относно режима на паркирането - документът, позволяващ паркиране ще се изисква да бъде ясно видим отвън на паркираното превозно средство. Ще бъде въведена и допълнителна регламентация на реда за паркиране на автомобили на хора с трайни увреждания.

С промените се цели улесняване на гражданите при ползване на заложените услуги, както и оптимизиране на работата на служителите от Центъра за градска мобилност в Плевен.

Очаква се промените да бъдат дискутирани на следващото заседание на ОбС в края на юли.