/ iStock/Getty Images
Плевен получи одобрение за финансиране проектно предложение за построяване нова сграда на училище "Валери Петров", съобщиха от общината.

Очакванията са общината да получи средства по Модул 2 на Програма "Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022" на Министерството на образованието и науката /МОН/. Общата стойност на проекта е 5 милиона лева.

Общинският съвет в града даде съгласие Общината да кандидатства по Програмата на МОН, като осигури съфинансиране от своя бюджет до 188 751 лв.

Плевенско училище с призив за помощ (ВИДЕО)

Целта е да бъде построена нова самостоятелна материална учебна база, която да гарантира здравословни и качествени условия на обучение в училището и ще намали недостига от 150 места. Така ще се въведе едносменен режим на учебния ден в общо три плевенски училища, които сега са претоварени от ученици, а това ще бъде предпоставка и за повишаване качеството на образованието в тях.

Крайният срок за изпълнение на всички дейности по проектното предложение е до 31 декември 2023 година, посочват от общинската администрация.