Нов представител има Община Плевен в Общото събрание на акционерите на „Мизия 2000“АД
Нов представител има Община Плевен в Общото събрание на акционерите на „Мизия 2000“АД / dariknews.archive

Цветко Цветков ще представлява Община Плевен в Общото събрание на акционерите на „Мизия 2000" АД. Това реши Общинският съвет на Плевен.

По време на сесията председателят на местния парламент в Плевен Мартин Митев посочи, че предвид настъпилите промени в състава на Общински съвет - Плевен след изборите, е необходимо да се приеме актуално решение относно персоналния състав, който ще участва в Общото събрание на акционерите на „Мизия 2000" АД като представител на Община Плевен.

Мартин Митев, който е и вносител на предложението припомни, че в заседание на 31 юли 2014 г. Общинският съвет е взел решение за гласуване по дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Мизия 2000" АД и в т. 1 от решението за представител на Община Плевен е избрана Любка Костова, която обаче не е общински съветник в този мандат и това стана причина за избор на нов представител.