/ Община Плевен
Министерство на културата обяви възможност за кандидатстване за целева финансова подкрепа за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности по недвижими културни ценности за 2020 г., съобщиха от Община Плевен. 

Завърши строителството на обекти в Ясен и Буковлък, част от водния цикъл „Плевен-Долна Митрополия“

Това се прави на основание чл. 3, ал. 3 от Правилата за избор на обекти и определяне на дейности за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности. Началната дата за подаване на заявления е 17 февруари - понеделник, крайната дата е 17 март - вторник.

Георг Спартански беше гост-четец в ДГ „Гергана” (СНИМКИ)

Заявленията се адресират до Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства” и се подават на хартиен и електронен носител в деловодството на Министерство на културата.

Кметът Георг Спартански: Бюджет 2020 на Община Плевен е честен и прозрачен

Право на финансова подкрепа имат частни собственици или ведомства и организации с предоставено право на управление на недвижими културни ценности; национални, регионални и общински музеи; общини, на чиято територия е разположена недвижимата културна ценност; научни институти, извършващи специализирани инструментални изследвания, свързани с опазването на недвижими културни ценности; второстепенни разпоредители с бюджет към Министерството на културата.

Плевен въвежда електронна система за таксуване в обществения транспорт

С пълния текст на Правилата за избор на обекти и определяне на дейности за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности можете да се запознаете на следния линк: http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=512&t=0&z=0