Ловешко училище се модернизира в партньорство с бизнеса
Ловешко училище се модернизира в партньорство с бизнеса / netinfo

Професионалната гимназия по механо- и електротехника в Ловеч ще реализира проект по националната програма на Министерството на образованието и науката "Модернизиране на системата на професионално образование", съобщи директорът на учебното заведение инж. Гено Вътев.

Основен партньор в този порект ще бъде "Спарки Елтос" АД. Една от водещите ловешки фирми ще предостави финансова помощ в размер на 20 % от общата сума, както и ще осигури възможност за провеждане на практическо обучение на учениците в реални работни условия. Вече е подписан договор за партньорство между фирмата и училището.

Проектът предвижда основен ремонт, модернизиране и обзавеждане със съвременно оборудване на два кабинета по учебна практика и два кабинета по лабораторна практика. Основните цели са осигуряване на материална база в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда, модернизиране условията на труд и учене, а оттам повишаване качеството и продуктивността, и усвояване на знания и умения.

Преки ползватели на програмата са учениците, които ще могат да се обучават със съвременни уреди и апарати, да придобият професионални компетенции в реални трудови условия. По този начин ще се укрепи и връзката между ученик и работодател.