Доброволци участваха в международен младежки обмен в Турция

Доброволци участваха в международен младежки обмен в Турция
Доброволци участваха в международен младежки обмен в Турция / Сдружение „Екомисия 21 век” – Ловеч

Доброволци на сдружение „Екомисия 21 век” – Ловеч, се завърнаха от международен младежки обмен, провел се в турския град Ялова, съобщиха от организацията. Темата на обмена бе “Youth Power for the Environment” („Младежта – мощност за околната среда” – досл.). Във форума участваха млади хора от шест държави – България, Турция, Румъния, Гърция, Полша, Латвия, обединени около каузата за опазване на околната среда.

Ловчалии се включиха активно по време на обсъжданията и дискусиите, неформалното и междукултурно общуване, представиха презентации, посветени на геотермалната енергия и нейното използване в световен и национален мащаб, разказаха за богата история, природните и културни забележителности на Ловеч.