До 30 април се подава декларацията за  данъци за първото тримесечие на 2014 г.
До 30 април се подава декларацията за данъци за първото тримесечие на 2014 г. / dariknews

Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи, извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци. Декларацията е по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци/образец 4001/. Срокът за подаване е същият като срока за внасяне на дължимите данъци и за първото тримесечие на 2014 г. той е 30 април.

От офиса на НАП-Плевен уточниха, че декларацията се подава и от фирми и самоосигуряващи се лица, които плащат на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения или от наем и са длъжни да удържат авансов данък върху тези доходи. Дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът, като за доходи, изплатени през четвъртото тримесечие на годината авансов данък не се дължи и съответно не се декларира.

Декларацията за дължими данъци /образец 4001/ се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас - например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други, както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините.

Декларациите може да се подават по пощата, на място в някои пощенски станции или лично в офиса на НАП Плевен на адрес ул.Дойран № 43. Повече информация за декларирането и плащането на данъци и осигуровки има на сайта на НАП www.nap.bg. Телефонни консултации се правят на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция с номер е 0700 18 700, както и на телефона за консултации в офис Плевен 064 898 336.