metalurgija
metalurgija / Thinkstock/Getty Images
На 5-ти ноември от 55 години в България се отбелязва Деня на металурга. Обявен е за професионален празник на българските металурзи през 1963 година по повод влизането в експлоатация на Металургичния завод "Ленин" в град Перник (1953 г.) и на Стопанския металургичен комбинат "Кремиковци" (1963 г.).