/ МОСВ
Експерти на РИОСВ-Монтана извършиха извънредна проверка във връзка с подаден сигнал за нерегламентирано отглеждане на две сухоземни костенурки от човек в село Ерден, община Бойчиновци, съобщиха от МОСВ.

МОСВ

Установено е, че се отглеждат 16 костенурки в млада възраст, както и 11 възрастни екземпляра от вида шипоопашата костенурка (Testudo hermanii) в стопанисваните от него детска площадка и кафе аператив.

Арестуваха в Бургас украинка, изнасяла нелегално костенурки от Танзания

Видът шипоопашата костенурка е защитен, включен в Приложение № 3 на Закона за билогочиното разнообразие.

МОСВ

Костенурките са иззети и са пуснати на свобода в подходящи за тях местообитания, като са предприети мерки за налагане на административно наказателна отговорност на виновното лице.