/ ThinkStock/Getty Images
Съдът е одобрил споразумение, сключено между Окръжна прокуратура-Монтана и защитата на подсъдима, обвинена на извършено от нея престъпление - неверни сведения за получаване на евросредства за къща за гости в Берковица, съобщиха от обвинението.

На 15 октомври 2015 г. подсъдимата, представител на еднолично търговско дружество, подала в Регионална разплащателна агенция при Държавен фонд „Земеделие“ заявка за плащане по мярка 311 „Разнообразяване към земеделски дейности по програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.“ и приложените към нея Таблица за разходи и
Количествено-стойностна сметка за обект - къща „Емили“.


В представените на служителя на институцията документи тя посочила неверни сведения, удостоверяващи наличието на документи, потвърждаващи постигнат краен резултат по изпълнението на проекта.

Сред тях са разрешително за въвеждане в експлоатация, приемо-предавателен протокол между строителя и инвеститора за всички извършени строително-монтажни работи, удостоверение за категоризация на обект.

В действителност такива документи реално не съществували. Не били изпълнени дейности по проекта, посочени в декларацията за завършена в срок цялата инвестиция – зидарски и тенекеджийски работи, фасада, осветителна и вентилационни инсталации, водопроводни мрежи, канализация, електрически табла, захранващи линии, обзавеждане и други.

С действията си подсъдимата целяла да получи средства в размер 348 000 лева от фондовете, финансирани от Европейския съюз. Подсъдимата се е признала за виновна за извършеното от нея деяние и се е споразумяла с държавното обвинение.

С определението на съда й е наложено наказание от десет месеца „лишаване от свобода“ с тригодишен изпитателен срок. Одобреното от съда споразумение има последиците на влязла в сила присъда.