/ Община Бургас
За децата на 4, 5 и 6 години
В Ловеч родителите няма да плащат за хранене в детските градини на 4, 5 и 6-годишни деца, решиха общинските съветници на последното си заседание.

Приетото решение е за подпомагане на заплащането на дължими от родителите суми от таксата за дейностите по хранене на деца в задължително предучилищно образование за присъствен ден за бюджетната 2021 г.

Сумата ще се покрива със средствата от държавата от юли до края на бюджетната 2021 година.

Решението е взето с пълно единодушие и е съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч.

 
община Ловеч