/ iStock/Getty Images
В Профилираната езикова гимназия "Екзарх Йосиф Първи" в Ловеч бе дадено начало на построяването на нов учебен корпус, което ще даде възможност за преминаване на едносменен режим на обучение. Необходимите средства от над 1,3 милиона лева са осигурени от държавата по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища 2020-2022 г. Проектът за новата сграда е изготвен със средства на училището.

БТА

На церемонията по първа копка присъстваха заместник-министърът на образованието Мария Гайдарова, кметът на община Ловеч Корнелия Маринова, областният управител Светослав Славчев, началникът на Регионалното управление на образованието Еленко Начев, изпълнителите на проекта и строителния надзор, както и други гости.

БТА

"Това е обект, чийто старт очакваме от доста дълго време. Освен, че ще се реализира едносменно обучение, ще се даде възможност и за достъпна архитектурна среда, ще се изградят девет нови класни стаи - две в стария физкултурен салон и седем в новата пристройка, и един кабинет. Ще бъдат освободени кабинети в общежитието, в резултат на което там ще се обособят 12 нови спални помещения", заяви кметът на общината Корнелия Маринова.
Тя посочи, че от всички 29 паралелки и над 750 ученици, 41 процента са от други населени места. По договор изпълнението на проекта трябва да продължи 280 дни или до 14 септември 2022 г.

Заместник-министър Мария Гайдарова посочи, че по програмата на Министерството са осигурени общо 210 милиона лева за цялата страна. "Министерството на образованието и науката през последните години провежда последователна политика в тази посока да има равен достъп до качествено образование, да има добра физическа среда, учениците да учат на една смяна, да имат чудесни условия, да бъдат мотивирани и така да им даваме старт в живота тук, в България", каза още Гайдарова и пожела "на добър час" на изграждането на новия корпус.

Тя подари на директора на училището Радослав Хитов томовете на Симеон Радев "Лица и събития от моето време" с пожелание учениците да познават историята на своята страна и са станат личности.

Хитов заяви, че училището има готов проект и за изграждане на басейн.
 
БТА