/ iStock/Getty Images
Състав на Административния съд в Ловеч е отменил като незаконосъобразно решение от 30 септември 2021 г. на Общинския съвет в Ловеч, с което се именува площадът пред Художествена галерия "Проф. Теофан Сокеров" с името "Свещеноиконом Кръстю Никифоров", това съобщиха от общинската администрация.

В мотивите на решението се сочи, че не са изпълнени формалните изисквания за публично оповестяване на предложението чрез средствата за масово осведомяване и друго оповестяване.

Неизпълнението на процесуалните правила за издаване на общи административни актове е съществено процесуално нарушение, тъй като нарушава правото на участие в процеса на лицата, чиито права и законни интереси се засягат от административния акт, се казва още в мотивите. Налице е незаконосъобразност на оспорения акт, поради което решението на Общинския съвет следва да се отмени.

Административното дело бе образувано по жалба, подадена от кмета на Община Ловеч.

Решението на ловешкия съд не е обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок, допълват от пресцентъра на Община Ловеч.
БТА