Сдружение дарява МБАЛ “д-р Атанас Дафовски”
Сдружение дарява МБАЛ “д-р Атанас Дафовски” / netinfo
От 11.00 ч. по - случай деня на детето, Гражданско сдружение “Единност и солидарност за икономически просперитет“- София ще направи дарение в Детското отделение на МБАЛ ”д-р Ат. дафовски”. Вера Бойкова и Васил Панчев ще подарят играчки на децата които се лекуват там, а отделението ще получи теглилка за деца.
Гражданско сдружение „ЕДИННОСТ И СОЛИДАРНОСТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ” е създадено с цел да подпомага утвърждаването и развитието на съвременно гражданско общество в Република България, развито пазарно стопанство и социална държавност. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на гражданите и юридическите лица, имащи желание и възможности да кандидатстват за различни български чуждестранни правителствени и неправителствени органи, организации и институции с цел подобряване условията на труд, решително намаляване на безработицата, формирането и утвърждаването на стабилна средна предприемаческа класа в страната. Членове на Сдружението са инженери, лекари, бизнесмени, спортисти, артисти, художници, архитекти, културни и обществени дейци. Инициатива на ГС ”ЕСИП”, МБАЛ и община Кърджали бе откриването на социална кухня, където в продължение на три месеца 70 души в неравностойно и затруднено положение получаваха безплатно топла храна.