/ ThinkStock/Getty Images
Макрорамката на бюджета на община Кърджали за 2022 г. е 88 880 000 лв., като гласуването му на днешното заседание на общински съвет предизвика дебати.

Своя глас „за“ дадоха 27 съветници, „против“ гласуваха 10, а „въздържал се“ - един от присъстващи 39 съветници при 41 в Общинския съвет. Средствата от централния бюджет за 2022 г. са 62 475 260 лв., а от местни приходи - 20 266 140 лв.

Започва прием на документи за приемни родители в Кърджалийско

"Остатъкът по банкови сметки от 2021 г. възлиза на 6 138 600 лв.", посочи кметът д-р инж. Хасан Азис пред съветниците. Планираните разходи също са в размер на 88 880 000 лв., като 60 процента са за държавни дейности, 39 процента за общински и 1 процент за дофинансиране.

През 2022 г. община Кърджали планира да работи по 18 проекта, финансирани със средства от Европейския съюз, в размер на 12 157 700 лв. Д-р инж. Хасан Азис определи бюджета като социален, инвестиционен и насочен към децата на Кърджали.

Направи кратък анализ, според който през настоящата година от данъци планираните постъпления са 9 350 000 лв. От данъка върху недвижимите имоти планът е за постъпления от 2 400 000 лв. при 2 545 433лв. през 2021 г. и от данъка върху автомобилите - 3 500 000 лв., при платени 3 457 564 лв. през изминалата година. 

Кметът открои патентния данък и данъка върху таксиметровия превоз, който е планиран с хиляда лева повече спрямо предходната година, но с над 80 000 лв. по-малко спрямо 2017 г. Тогава от него в общинската хазна са постъпили малко над 286 хил.лв., а сега се очаква да постъпят 205 хил.лв.

По време на гласуването бе отбелязано, че за част от делегираните от държавата дейности ще се наложи дофинансиране от страна на общината. Посочено бе също, че се очаква актуализация на държавния бюджет през лятото, което ще повлияе и на общинския.

При дебатирането на точката от общинските съветници прозвучаха и критики, свързани със състоянието на уличната мрежа, чистотата, забавилата се реализация на лотове от проекта за консервация и реставрация на Перперикон, спортната база и други.
БТА