/ НЧ Братство 1869
Действащите читалища на територията на област Кюстендил са 97, от тях 26 (26.8%) са в градовете, а 71 (73.2%) в селата, по данни към края на 2017 година. В сравнение с 2012 г. се наблюдава увеличение на броя на читалищата с 20, или 26.0%, съответно с 8 (44.4%) в градовете и с 12 (20.3%) в селата.

Членовете на читалищата в областта са 8 315, като спрямо 2012 г. броят им се увеличава с 2 339, или с 39.1%, информира Даниела Димитрова, началник на отдел "Статистически изследвания - Кюстендил".
 
Читалище „Братство 1869” обявява старт на новата учебна година

Най-много са действащите читалища в областите Пловдив (207) и Стара Загора (183). Най-малко са читалищата в областите Видин и Габрово - по 77. С изключение на София (столица) във всички области на страната в селата има повече читалища отколкото в градовете.

За първи път в настоящото изследване беше събрана информация за компютърната осигуреност, предоставяне на достъп до интернет, наличието на действащи библиотеки, както и зали за представления в област Кюстендил:

В 79 читалища, или 81.4% от всички читалища, има действащи библиотеки; 51 читалища (52.6%) предлагат услуги за ползване на компютър с достъп до интернет за потребители; 49 (50.5%) читалища разполагат със зала за представления.

През 2017 г. в читалищата в областта се развива любителска художествена творческа дейност, както следва: В категорията „музикално и певческо творчество“, общият брой на групите е 107, с 1 273 участници в тях и 1 320 изяви през годината. Най-голям е броят на съставите по фолклорно пеене - 58, с 703 участници и 715 изяви;

Танцовите състави са 62 с общ брой на участниците 1 086 и 469 изяви. В тази категория най-много са съставите по български народни танци - 54, с 1 049 участници и 438 изяви;

Читалище „Братство” посрещна доброволци от Македония

Общият брой на клубовете и кръжоците е 86 с 1 074 участници в тях и 370 изяви. Функционират 5 театрални клубове, кръжоци по изобразително изкуство - 11, клубове по приложни изкуства - 9, 2 исторически и още 59 други клубове и кръжоци. На територията на област Кюстендил към читалищата има 7 спортни школи със 77 участници и 21 изяви.

За постигане на целите на читалищната дейност в областта, през 2017 г. са организирани общо 2 105 културни и творчески прояви. Най-голям е броят на организираните от читалищата празненства и фестивали - 843, следван от честванията на бележити дати и годишнини - 650.
НСИ