ТЕЦ- Бобов дол плаща глоба от 1 500 лв. за извънреден труд на двама работници
ТЕЦ- Бобов дол плаща глоба от 1 500 лв. за извънреден труд на двама работници / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил, архив
Министерство на околната среда и водите (МОСВ) да плати на ТЕЦ- Бобов дол над 2 млн. лв. обезщетение за имуществени вреди, реши Административен съд-Кюстендил, на основание Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Причината - неправомерен отказ на заместник-министъра на околната среда и водите да бъдат отпуснати допълнителни безплатни квоти за емисии на парникови газове, от резерв „Нови участници“ към Европейската схема за търговия с емисии за 2012 г. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

През 2012 г. ТЕЦ-Бобов дол въвежда в експлоатация сероочистваща инсталация и отправя искане към МОСВ за допълнителни безплатни квоти за емисии на парникови газове. Заради отказа на министерството, топлоцентралата купува от свободния пазар емисии, за над 1,7 млн. лв., за да си спести многократно по- големи глоби, за излъчване на вредни емисии в околната среда. Ръководството на ТЕЦ- а оспорва заповедта на тогавашен зам.-министър и тя е отменена от Административен съд София-град.

ТЕЦ-Бобов дол претендира пред съда в Кюстендил за лихва в размер на над 700 000 лв., но присъденото обезщетение от съдия Даниела Петрова е в размер на 263 761,99 лева, към главницата, която е 1 744 169,25 лв.
 
Дарик- Кюстендил