/ Дарик радио,архив
26-то заседание на Общински съвет-Кюстендил ще се проведе на 26 октомври - Димитровден от 10:30 часа. В проекта за Дневен ред са включени 17 докладни записки от Кмета на общината и общински съветници.

Сред предоставените докладни има, относно съществуване на паралелки в общински училища за учебната 2017/2018 г. под допустимия минимален брой ученици, промяна на Годишния план за развитие на социалните услуги в Община Кюстендил, финансово подпомагане на жители на община Кюстендил със сериозни здравословни проблеми, поставяне на паметни плочи в Кюстендил и в село Полетинци, както и одобряване и искане за разрешаване за изработване на проекти за/на подобрени устройствени планове на територията на общ. Кюстендил и други.

Утвърден е и графикът на Постоянните комисии към Общински съвет-Кюстендил, които ще работят на 23 и 24 октомври 2017 г.
 
 
 
Дарик- Кюстендил