Прием на предложение от работодатели за учебната 2019/ 2020 година
Прием на предложение от работодатели за учебната 2019/ 2020 година / netinfo
Регионално управление на образованието– Кюстендил кани работодателите и представителни организации на работодателите от област Кюстендил да направят заявки за прием на ученици в VIII клас, за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии по приложения образец.
Заявките могат да се направят и чрез училищата в срок до 15 януари 2019 година, във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2019/2020 година за област Кюстендил.

Бланка за Заявка за държавен план-прием на ученици в VIII клас за обучение по специалности от професии за учебната 2019/2020 година, както и подробности за приема могат да се намерят на сайта на РУО- Кюстендил.

През миналата година, 4- те основни работодателски организации в Кюстендилска област се обединиха около едно предложение за план- приема.

 
РУО- Кюстендил