Раздават храните от интервенционните запаси на ЕС
Раздават храните от интервенционните запаси на ЕС / Дарик радио,архив

От днес 10.10.2013 г. / четвъртък/ ОС на БЧК - Кюстендил започва изпълнение па програмата „ Разпределяне на храни от интервенционните запаси на ЕС". Зареждане на временните пунктове в област Кюстендил ще се извърши по предварително изготвен график.

За удобство на правоимащите лица е изготвен график за получаване на хранителните продукти, както следва:
Буква, с която започва
личното име на бенефициента дата на раздаване

от А, Б, В, Г, Д и Е включително 10 октомври
от Ж, З, И, Й, К и Л включително 11 октомври
от М, Н, О, П, Р и С включително 14 октомври
от Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю и Я 15 октомври

За жителите на кв. Изток раздаването на помощта ще започне от 16 октомври до 22 октомври включително по следния график:

Буква, с която започва
личното име на бенефициента дата на раздаване

от А, Б, В и Г включително 16 октомври
от Д, Е, Ж, З, И и Й включително 17 октомври
от К, Л, М, Н и О включително 18 октомври
от П, Р,С, Т, У и Ф включително 21 октомври
от Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю и Я 22 октомври

Помощта се получава срещу лична карта или от друго лице с нотариално заверено пълномощно.

Неполучилите имат възможност да вземат своите продукти в периода от 23 октомври до 31 октомври.

Временният пункт се намира в гр. Кюстендил, ул. „ПЕТЪР БЕРОН" № 26/складовете на бившата "Търговия на едро".
и има работното време:от понеделник до петък от 09.00 - 16:00 ч.