Проверете си срока на валидност на личната карта и паспорта
Проверете си срока на валидност на личната карта и паспорта / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил, архив

До края на тази година изтича срокът на валидност на 603 лични карти и на 827 паспорта на граждани от Кюстендилска област. Напомняме на гражданите да проверят срока на валидност на личните си документи, информира говорителят на ОД МВР- Кюстендил Катя Табачка.
Паспортите подлежат на връщане на органа, който ги е издал, до 3 месеца след изтичането на срока им на валидност. Законът предвижда глоба от 20 до 150 лв. за лицата, които не са подали заявление за издаване на лична карта до 30 дни след изтичането на срока й; за настойниците на лицата, навършили 14 г., които до 30 дни след навършване на 14 години не са подали заявления за издаване на лична карта; за лицата, които не са върнали паспортите си до 3 месеца след изтичането на срока им.

Основен идентификационен документ за самоличност е личната карта и право да притежават лична карта има всеки български гражданин навършил 14 години.
Всеки български гражданин е длъжен да поиска издаването на лична карта в срок от 30 дни при изтекъл срок, повреждане, унищожаване или ако е открадната; при промяна на постоянния адрес, при промяна в имената.