Промените в законодателството, свързани с осигуряването на защита на децата–жертви на насилие се обсъждат в Кюстендил
Промените в законодателството, свързани с осигуряването на защита на децата–жертви на насилие се обсъждат в Кюстендил / Дима Кирилова,Дарик радио

Промените в законодателството, свързани с осигуряването на защита на децата-жертви на насилие и възрастните със статут на уязвими жертви, как на национално и регионално ниво ще се подкрепи прилагането на минимални стандарти за защита, за да се гарантират правата, достъпа до услуги и подкрепата на жертвите на тежки престъпления и какво е важно да знаят техните семейства в случай на престъпно деяние са темите, които се обсъждат на конференция в Кюстендил. Организатор е Институт по социални дейности и практики. В нея участват Цвятко Георгиев, зам.-министър на МВР, Виктор Янев- областен управител на Кюстендил, д-р Надя Стойкова, директор на програма „Деца и правосъдие. Превенция на насилието.", ИСДП, адвокат Диляна Гитева, Димитър Шопов - психолог в „синя" стая, Център за обществена подкрепа-Дупница, юристи, социални работници, експерти.

Целта е предпазване на жертвата от вторична или повторна виктимизация, сплашване и натиск на всеки етап от правораздаването, намаляване броя на разпитите,намаляване и ограничаване броя на различните лица, които питат за едно и също жертвата, както и на присъстващите пряко при интервюирането й особено по време на полицейската проверка.
Подсигуряване на приветлива обстановка, съобразена с особеностите и потребностите, когато жертвата е дете или е с друг статут на уязвима жертва.
Адаптиран подход в правосъдието към особеностите на жертвата и нейните потребности: специфична методика, професионалист, който участва и подпомага разпита на жертвата и е обучен за това.
19 са „сините стаи" на територията на цялата страна, където се извършват подобни разпити.До края на 2016 г. ще бъде създадена такава стая и в Кюстендил, информира областният управител Виктор Янев.В Дупница „ синя стая" функционира от 2011 г." За период от 6 години през синята стая са минали 27 деца, от тях 5 са изслушвани по граждански дела , 22 по наказателни. Най- малкият клиент беше дете на 5 години, най- големият на 16", информира Димитър Шопов - психолог в „синята „ стая.
По данни на НСИ за 2015 г. в Кюстендил 20 са децата, жертви на престъпления, 49 са осъдените за престъпления срещу пола, трафик, сексуални посегателства, информира д-р Надя Стойкова, директор на програма „Деца и правосъдие. Превенция на насилието."