Бобов дол
Бобов дол
Председателят на ОбС Бобов дол да бъде избиран на ротационен принцип предлага Мая Спасова, общински съветник от ПП ГЕРБ. Докладната записка в качена на сайта на община Бобов дол. Мая Спасова предлага изменение на Правилника за работа на ОбС , като посочва, че към момента в Правилника не е записан мандатен принцип за председател и зам.председател на местния парламент. С това изменение се цели „създаване на прозрачно управление и завишен контрол при изпълнение на решенията на ОбС от страна на ОбА и общинските дружества. Предложението й е за мандат от 6 месеца, като след изтичането му да бъде избиран нов председател и нов зам.председател. Предложението на Мая Спасова трябва да се гласува на заседанието на местния парламент в края на месеца. За председател на ОбС Бобов дол беше избрана Елеонора Христова, а за зам.председател Константин Динев.