прокуратура
прокуратура / БГНЕС
Отмяната на редица общински наредби и правилници за организацията и дейността на Общинските съвети, иска с протести Окръжна прокуратура- Кюстендил. Прокуратурата намира, че са налице съществени нарушения на административно- производствените правила при изменението на тези нормативни документи. Най- често, проектите не са публикувани на интернет- страниците на общините или липсват мотивите към тях, т. е. какви цели преследват. По този начин гражданите от общината и обществените организации са били лишени от възможност да правят предложения, а това е законово изискване.
 
Протестите на прокуратурата са за отмяна на следните наредби и правилници:
-Наредбата за реда на придобиване и управление на общинската собственост в община Бобов дол;
-Наредбата за управление на общинските пътища в Бобов дол;
-Наредбата за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства в община Дупница;
-Наредбата за опазване на обществения ред в община Кюстендил;
-Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Невестино;
-Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет- Невестино;
-Наредбата за преместваемите обекти в община Невестино;
-Наредбата за управление на общинските пътища в община Рила;
-Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет- Рила;
-Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет- Сапарева баня;
-Наредбата за опазване на обществения ред, имуществото на гражданите, безопасността на движението в община Трекляно;
 
Окръжна прокуратура- Кюстендил е изготвила протестите до Административния съд, но през Общинските съвети, които комплектоват документите и ги изпращат в съда. Има случаи, в които Общинските съвети прегласуват наредбите или правилниците си, като спазят предвидените в закона срокове и изпращат писмо до съда с новото решение и делото се прекратява.
В много случаи санкциите в местните наредби са по- високи от предвидените в закона. Всички протести на прокуратурата от 2017 година са уважени от съда, коментира за Дарик прокурор Марияна Сиракова от Окръжна прокуратура- Кюстендил.
 
Дарик- Кюстендил