Огромен интерес за наемане под аренда на общински земи
Огромен интерес за наемане под аренда на общински земи / Дима Кирилова,Дарик радио

Докладните за отдаване под аренда на земеделски земи преобладават в дневния ред на заседанието на общински съвет Кюстендил този месец. Основно са терени в селата Долно село, Пиперков чифлик, Скриняно, Шишковци, Стенско, като най-големият имот е 31 дка.
"Сами виждате, почти на всяка сесия разглеждаме такива заявления Отдават се под аренда за срок от 10 години, с предназначение за създаване на трайни насаждения.Има изключителен интерес, най- вероятно заради участието в програми.Повечето земи са по член 19 , предоставени за управление на община Кюстендил. Тя не може да се разпорежда с тях и по- удачен вариант е някой да ги обработва. Интересът е взаимен, плащат на община Кюстендил аренда , а от друга страна имотите не пустеят", коментира председателя на Общински съвет Кюстендил Михаела Крумова.

В дневният ред е включена и докладна за вътрешни компенсирани промени в бюджета на община Кюстендил и прехвърляне на собствеността на ЦСМП на Министерство на здравеопазването. Предвидени са 6 000 лв. за купуване на конвектомат за Общинско предприятие „Ученическо хранене”.С решение на Общински съвет отреденият терен вече е бил прехвърлен на „Спешен център” – Кюстендил, но бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж”, по която е изготвен проект за нова сграда, е Министерство на здравеопазването.