зелен телефон в Дупница
зелен телефон в Дупница / Маргарита Петрова, Дарик
Зелен телефон, обяви община Дупница. На него могат да се подават сигнали свързани със замърсяване или увреждане на зелената система.

0701 5 66 66 – това е новооткритият, така наречен "Зелен телефон" на община Дупница. На него, с работното време на администрацията, ще се приемат всички сигнали за нерегламентирани сметища, за опасни дървета, за изхвърлени строителни отпадъци, за незаконен добив на инертни материали.
От отдел „Екология“ следва да реагират на сигналите подадени от гражданите. Наeco@dupnitsa.bg пък може да се изпращат снимки и да подавате сигнали, така ако сте снимали нарушителя в действия също би следвало да има санкции.

За всички останали нарушения като повреждане на общинска собственост сигнали се приемат на дежурния телефон 0701 5 92 59.
Дарик- Кюстендил