Община Дупница обяви конкурс за началник отдел "Търговски дейности и управление на общински активи"

Община Дупница обяви конкурс за началник отдел Търговски дейности и управление на общински активи
Община Дупница обяви конкурс за началник отдел Търговски дейности и управление на общински активи

Община Дупница обяви конкурс за началник отдел "Търговски дейности и управление на общински активи". Мястото се оваканти, след като Цветанка Вуковска, която спечели конкурса преди няколко месеца, беше избрана за управител на ГУМ Дупница. Изискванията към кандидатите, по Закона за държавния служител, са за минимална образователна степен бакалавър и професионален опит от поне 4 години.

Сред изискванията за длъжността са работа с компютър, умения за работа в екип и висше образование - икономика, право, публична администрация или инженерна специалност. Желаещите да заемат началническия пост трябва да изготвят стратегия на тема "Видове общинска собственост. Разграничаване на частната от публичната. Начин на придобиване. Нормативни актове, регулиращи тези дейности". Конкурсът включва и провеждане на интервю. Заплатата се определя съгласно Наредбата за заплатите в държавната администрация, без да се уточнява каква е тя.