Незаконен кучкарник в село Еремия
Незаконен кучкарник в село Еремия / Иво Кирилов, Дарик
Незаконно построен кучкарник с над 150 кучета тормози жителите на село Еремия, община Невестино, и ловците от местната дружинка. По неофициална информация кучкарникът се стопанисва от две неправителствени организации. Подадена е жалба с около 300 подписа до Районна прокуратура- Кюстендил, ОДБХ, Община Невестино, НАП и РДГ-Кюстендил.


Незаконен кучкарник в село Еремия
Иво Кирилов, Дарик


 На външен вид, животните изглеждат, като лишени от грижи. В момента те са затворени в кучкарник с площ около 2 дка., като при тях няма човек, който да се грижи и пази, както е изискването по закон.


Незаконен кучкарник в село Еремия
Иво Кирилов, Дарик


 „Колеги от установяват при проверка, че обектът не е регистриран по Закона за Ветеринарно- медицинската дейност, не е ограден с подходяща ограда, която да предотвратява излизането на кучета или влизането на външни лица в този обект, като в случая е по- важно излизането на кучета, които да застрашават живота на хората. Установено е също, че няма денонощна охрана на обекта“, заяви Велка Войнова- директор на ОДБХ. Към този момента от издадените предписания, единствено е изпълнено укрепването на оградата. Това обаче не спира да притеснява хората от селото.

 „Направени са проверки от ОДБХ- Кюстендил и община Невестино. Даден е срок до края на месец март, обектът да бъде регистрирано. Ако не бъде предприети необходимите действия по закон, съоръжението ще бъде премахнато. Дворът е заграден, но  кучетата подкопават мрежата и излизат навън. Гледам, че не се взимат мерки. Обектът се стопанисва от фондация „Защита на животинки в беда” и Дружество за защита на животни-Кюстендил.Кучетата са без надзор”, заяви екологът на община Невестино Марияна Минчева.


Незаконен кучкарник в село Еремия
Иво Кирилов, Дарик


„Има кучета, навънка вървят. Не смеем да минаваме. Имаме водоизточници за питейната вода. Страх ни е да не ни се замърси, защото слиза водата надолу от снеготопене, от дъждовете и ще влезе в бунарите.И обувките носят от вратите на хората нощно време“ , обясни, Елена Христова от Еремия.


Незаконен кучкарник в село Еремия
Иво Кирилов, Дарик


Местните жители казват, че виждат два пъти, три пъти месечно, хора да идват и да хранят кучетата.
 
 „Аз имах случай, когато минавах с колата покрай кучкарника, по две- три кучета излизат пред колата, зад колата и ръфат по лайсните. Страх ни е. Има и самотни жени, които минават покрай кучкарника. На паша животно не може да се изкара, защото има постоянно  кучета, които са си извън оградата”, обясни Григор Ковачки от село Еремия.

Проблем за част от жителите на селото е, че водоизточниците, които захранват бунарите им идват от района на кучкарника и те се опасяват от замърсяване.


Незаконен кучкарник в село Еремия
Иво Кирилов, Дарик


„Заради тези кучета, дивечът вече не се задържа в ловния район. Нямаме нищо против животинките, но не е тук мястото и начина за отглеждане на кучета. От както подадохме жалбата, оградата на кучкарника е пооправена, но тези кучета не могат да останат тук”, заяви ловецът Пламен Николов.

След като бъде направена повторна проверка ще бъде решена съдбата на незаконния кучкарник. Опитахме се да се свържем със собствениците на кучкарника, но на този етап без успех.
Дарик- Кюстендил