Иван Димитров
Иван Димитров
Намаляват делата в Районен съд Дупница. Тенденцията се запазва от последните няколко години. Това отчете председателят на Районен съд Дупница, съдия Иван Димитров. Общо постъпилите дела - гражданските, наказателните и административните са 4256, със 179 по-малко от тези 2018 г.

С около 200 по-малко са наказателните дела, намаление се отчита при делата от общ характер, което се дължи на по-малкия брой дела, квалифицирани като общоопасни престъпления/управление на автомобил след употреба на алкохол или под влияние на наркотични вещества/, намаление се отчита и при частните наказателни дела, най-разпространените са тези за искания за предоставяне за трафични данни, намаляват и административно-наказателните дела. От друга страна за изминалата година са се увеличили гражданските дела с около 200.

За изминалия отчетен период ефективните присъди за шофьори шофирали в нетрезво състояние или под влияние на наркотици са 19, за сравнение през 2018 г. са били 7. Намаляват делата по Закона за домашно насилие, през 2018 г. са били 46, през 2019 г. - 31, като 15 са приключили без издаване на заповед за защита. 20 са приключените дела за притежание и разпространение на наркотични вещества, 5 по-малко са били през 2018 година, през миналата година 5 са приключили с присъда, осъдени са 18 лица.

Съдия Иван Димитров посочи, че са изпратили искане до Висшия съдебен съвет за финансиране на ремонт на сградата. Все още институцията не е пригодена за хора в неравностойно положение, освен това помещенията, в които се намират конвоираните лица и принудително доведените лица трябва да отговарят на определени изисквания.