Дупница
Дупница
Мобилна автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда замерва качеството на въздуха в Дупница.

Мониторингът ще продължи до края на седмицата, а след това ще бъде изготвен и доклад с резултатите. Мобилната станция е разположена на пл. Свобода. Станцията ще проследи нивата на основните замърсители на въздуха – серни и азотни оксиди, въглероден оксид, фини прахови частици, озон и сероводород.