Кюстендилска област страда от липса на инвестиции, но бизнес средата се подобрява
Кюстендилска област страда от липса на инвестиции, но бизнес средата се подобрява / Дарик Нюз,архив
Анализ на Института за пазарна икономика за Кюстендилска област
76879
Анализ на Института за пазарна икономика за Кюстендилска област
  • Анализ на Института за пазарна икономика за Кюстендилска област

Пазара на труда в Кюстендилска област все още не е излязъл от кризата, висок остава процентът на безработицата. Инвестиционната активност е ниска. Кюстендилска област е на едно от последните места по разходи за дълготрайни материални активи и по привличане на преки чужди инвестиции, по- ниски са само в областите Монтана и Силистра. Кюстендил и Пловдив са двата областни центъра, където има най- малко спечелени средства от европейските фондове. Ниска раждаемост и висок нетен механичен прираст, т. е . повече хора се изследват от областта, отколкото се заселват. Това са част от негативните констатации за региона в изследване на Института за пазарна икономика.
Положителните тенденции са свързани с подобрената бизнес среда, относително ниско ниво на местните данъци. Подобрено е възприятието на бизнеса за работата на администрацията и за корупцията. Положителни процеси се наблюдават и в инфраструктурата, рехабилитацията на републиканската пътна мрежа, каза пред Дарик главният икономист в Института за пазарна икономика Десислава Николова.
"Другите положителни новини свързани с Кюстендилска област са свързани със здравеопазването и социалната среда. Висок е делът на здравноосигурените, над средният за страната. Има достатъчно леглова база в лечебните заведения. Относително нисък дял на детската смъртност, който за съжаление е по- висок за последната година. Осигуреността с лични лекари е добра, отново над средната за страната, въпреки че липсват някои специалисти. Отчитаме относително нисък дял на бедните и увеличаване на посещаемостта на театрите, което е показател за подобряване в социалната среда", коментира в интервю за Дарик Николова. Тя бе категорична, че основното предизвикателство пред Кюстендилска област е увеличаване на инвестициите, а от там ще се подобри и пазара на труда и негативната демографска картина, която е една от най- неблагоприятните в страната.