Европейският съд защити магистър-фармацевтите и ограничителния режим за собственост на аптеките
Европейският съд защити магистър-фармацевтите и ограничителния режим за собственост на аптеките / netinfo

Европейският съд подкрепи ограничителния режим за собствеността на аптеките. Така оправда Италия и Германия, където право на собственост на аптека имат само магистър- фармацевтите.

Съдът заключи, че правото на свободно установяване и свободно движение на капитали не е в противоречие с националното законодателство, поставящо забрана на лица без необходимия статут на фармацевт да притежават аптека или да извършват аптечна дейност.

"Българският фармацевтичен съюз винаги е настоявал за това само магистър- фармацевтите да имат аптеки. Това е и в подкрепа за етичния модел на собственост на родните аптеки. Преди 10 месеца обаче, под претекст, че ЕС настоява да падне ограничението, у нас се даде възможност  и на търговски вериги и търговци на едро да бъдат собственици на аптеки", коментира за Дарик членът на УС на съюза София Захариева. И след решението на Европейския съд, ограничението е въпрос на национално решение.

За разлика от фармацевтите, нефармацевтите по презумпция нямат нужното образование, опит и отговорност като тези на фармацевтите. Следователно, те не могат да предоставят същата степен на сигурност като фармацевтите.

Поради тази причина страната членка може да реши, упражнявайки правото си на собствено виждане, че извършването на аптечна дейност от нефармацевт може да доведе до риск за общественото здраве и по-конкретно за безопасността и качеството на разпространение на лекарствени средства в търговията на дребно.