център
център / Дарик- Кюстендил
Двама кандидати се явиха на приватизационната процедура, която осъществи Община Дупница за бившата бензиностанция "Брадърс" и прилежащите площи в Горна махала в града. Участниците представиха своите виждания по критериите придружени с цена, като новосформирания Общински съвет ще бъде този, който ще разгледа предложените условия и вземе окончателното решение. Теренът е с площ 1 070 кв.м. в едно със сградите. Протоколът от процедурата е внесен в деловодството на Общински съвет.

За другия имот, който бе по същата процедура - сграда на бившата Тютюнева промишленост на "Яхиновско шосе" кандидати не се явиха и решение за последващата му съдба ще има отново местния парламент.