Празник на черешата
Празник на черешата / Vladislav Chanev/ Отдел Култура и духовно развитие
35,5 мм. е най-едрата череша на Празника на черешата в Кюстендил. Тя бе представена от НЧ „Просвета 1920“ – с. Граница. Най- красивият черешов щанд бяха подредили от НЧ „Отец Паисий 1928”- село Багренци.

Празник на черешата 2019

Празник на черешата
Vladislav Chanev/ Отдел Култура и духовно развитие

Наградите за най- атрактивно вешало и най- оригинално пано бяха спечелени, съответно от- НЧ „Спасовица 2008”- с. Николичевци и НЧ „Славчо Темкин 1911” от с. Драговищица.

Ето и резултатите от конкурса в Празника на черешата, обявени от жури в състав: професор д-р Илияна Кришкова; доц. д-р Екатерина Керемидарска; Евгени Серафимов; Анелия Русакова и Виолет Въорлер.

Най- едра череша:
НЧ „Просвета 1920“ – с. Граница 35,5 мм

Най-атрактивно вешало:
1- НЧ „ Спасовица 2008“ с. Николичевци
2- НЧ „ Светлина 1922“ с. Коняво

Най – оригинално пано:
1- НЧ „Славчо Темкин 1911“ с. Драговищица
2- НЧ „Светлина 1913“ с. Раждавица

Най- красив черешов щанд:
1- НЧ „ Отец Паисий 1928“ с. Багренци
2- НЧ „ Пробуда 1919“ с. Копиловци
3- НЧ „ Искра 1935“ с. Нови чифлик
4- НЧ „ Светлина 1871“ с. Соволяно
5- НЧ „ Христо Ботев 1955“ с. Лелинци
6- НЧ „ Христо Ботев 1925“ с. Горановци
 
 
Дарик- Кюстендил