Приемат документи по програмите за наемане на безработни с трайни увреждания
Приемат документи по програмите за наемане на безработни с трайни увреждания / снимка: Sofia Photo Agency, архив
Дирекция „Бюро по труда” гр. Кюстендил уведомява всички работодатели, че продължава приема на заявки по проект „Обучения и заетост – Компонент 2” и проект „Обучения и заетост за младите хора – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.
 
Целта на Компонент II по проект „Обучения и заетост за младите хора” е интегриране на  неактивни и безработни младежи с трайни увреждания на възраст до 29 г. вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място, субсидия за заетост и еднократен стимул за осигурена устойчива заетост.
Целта на Компонент ІІ по Проект ”Обучения и заетост” е интегриране на  неактивни и безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 г. (навършили 30 години).

Работодателят не може да наема на разкрито работно място безработно лице, освободено от него или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 12 месеца преди. датата на подаване на заявлението от страна на безработното лице. Това обстоятелство се проверява по служебен път, на етап оценка за допустимост на безработното лице.
 
Дарик- Кюстендил