/ iStock/Getty Images
Община Дупница започва анкета за задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца от 2022 година.

Допитването е във връзка с с настъпили промени в Закона за предучилищното и училищното образование, с които се предвижда въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца от учебната 2023/2024 година.

В Хасково предлагат задължителна детска градина за 4-годишните

На официалната интернет страница на Община Дупница е поместена анкета, на която всеки желаещ родител може да отговори. При изразено желание от страна на родителите и възможност от страна на общината задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца може да се въведе и преди учебната 2023/2024 година.

Включването на 4- годишните в задължително образование носи своите предимства, като безплатни познавателни книжки и дневна такса от 1.70 лв. за територията на Община Дупница.
Информационна агенция Фокус