Спад на безработицата, до 10, 4% отчете Бюро по труда- Кюстендил
Спад на безработицата, до 10, 4% отчете Бюро по труда- Кюстендил / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил
2 338 е броят на регистрираните безработни в Дирекция “Бюро по труда”-Кюстендил в края на месец юли 2019 година, равнище на безработица - 8.8 %.
Община Кюстендил – 2227 лица и равнище на безработица – 8.6%
Община Невестино  -    90 лица и равнище на безработица – 14.6%
Община Трекляно    -   21 лица и равнище на безработица – 11.7%
 
Структурата  на регистрираните  безработни лица по професионален признак е следната:
 
работническа професия 510 лица /21.8 %/ от общо регистрираните;
специалисти  496 лица /21.2 %/;
без специалност и професия 1332 лица /57 %/ от общо регистрираните.
 
 
  Структурата  на регистрираните  безработни лица по образование е следната:
 
с висше образование 203 лица /8.7 %/;
със средно образование са регистрирани 162 /7 %/;
със средно специално и професионално образование 786 /33.6 %/;
с основно образование са регистрирани  344 лица /14.7 %/;
с начално образование са регистрирани 843 лица /36.1 %/.
 
         Регистрирани безработни лица от рисковите групи на пазара на труда към края на м.юли: 1321 са жени /56.5 %/, 168  са лицата с намалена трудоспособност /7.2 %/, 366 са младежите до 29 години /15.7 %/, 832 са лицата над 50-годишна възраст /35.6%/ и 904 са регистрираните продължително безработни лица /38.7 %/  от общо регистрираните.