/ dariknews.bg
2272 души е броят на регистрираните безработни в Дирекция “Бюро по труда”-Кюстендил в края на месец юни 2019 година, равнище на безработица - 8.5 %.

8,7% е равнището на безработица в края на месец май

Община Кюстендил - 2168 лица и равнище на безработица - 8.4%
Община Невестино  -  87 лица и равнище на безработица -14.1%
Община Трекляно - 17 лица и равнище на безработица - 9.4%
 

Структурата  на регистрираните  безработни лица по професионален признак е следната:
 
работническа професия 485 лица /21.3 %/ от общо регистрираните;
специалисти  492 лица /21.7 %/;
без специалност и професия 1295 лица /57 %/ от общо регистрираните.

 
223 души са започнали работа чрез Бюро по труда-Кюстендил през март

Структурата на регистрираните  безработни лица по образование е следната:
 

с висше образование 191 лица /8.4 %/;
със средно образование са регистрирани 163 /7.2 %/;
със средно специално и професионално образование 768 /33.8 %/;
с основно образование са регистрирани  327 лица /14.4 %/;
с начално образование са регистрирани 823 лица /36.2 %/.

 
 Регистрирани безработни лица от рисковите групи на пазара на труда към края на м.юни: 1261 са жени /55,5 %/, 166 са лицата с намалена трудоспособност /7, 3 %/, 364 са младежите до 29 години - 16 %, 797 са лицата над 50-годишна възраст - 35% и 898 са регистрираните продължително безработни лица /39,5 %/  от общо регистрираните.

Входящия поток през м.юни обхваща 230 регистрирани безработни лица, при изходящ поток през месеца  279 лица.