/ Guliver/Getty Images
От сектор „Български документи за самоличност“ информират гражданите, че с валиден български квалифициран електронен подпис, всеки български гражданин би могъл да се възползва от услугата чрез подаване на заявление за: издаване на лична карта и паспорт; удостоверение за събития свързани с издаването на документи и дубликат на свидетелство за управление на МПС.

От 2021 г.: Паспортите ще могат да са с валидност 10 години

Това става чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: https://e-uslugi.mvr.bg. Освен това гражданите ще имат възможност при подаване на заявление за издаване на български документи за самоличност да предоставят адрес на електронна поща за получаване на съобщение за издадения/те им документ/и.

Кабинетът предлага облекчена процедура за издаване на лични документи в чужбина

Осъществена е възможност в ОД на МВР и съответните районни управления за извършване на заплащане на административните услуги чрез ползване на ПОС терминално устройство.