ученически стаж в Малта и Португалия
ученически стаж в Малта и Португалия / Дарик радио, Хасково
15 ученици от Хасково, Стамболово, Свиленград и Пловдив ще стажуват в Португалия и Малта. В продължение на две седмици те ще се обучават в кухните на елитни европейски ресторанти.
Групата ще бъде сформирана от ученици от езиковата и финансово-стопанската гимназии в Хасково, от средно училище „Св. Климент Охридски” в Стамболово, от гимназията по селско стопанство и икономика в Свиленград и от едно от училищата в Пловдив.
Учениците ще бъдат разделени в два потока, като първите заминават за Португалия през ноември. Втората група ще бъде на обучение в Малта в началото на април догодина. Заявления за участие в проекта се приемат до края на септември в канцелариите на всяко от съответните училища.
И
зискванията са младежите да са на възраст между 17 и 19 години и да имат общ успех от професионална подготовка не по-нисък от 4.50. Кандидатите ще бъдат одобрени от комисия, която в началото на октомври ще проведе събеседване с всеки от тях. При подбора ще се има предвид още: мотивацията и професионалният интерес, уменията за работа в екип, самоконтролът и способността за адаптация, както и езиковите компетенции – учениците трябва да владеят поне един чужд език.

Преди започването на стажовете одобрените ще минат обучение в България.