/ iStock/Getty Images
На 21 юни, от 10.00 часа ще стартират тестови изпитания и въвеждане в експлоатация на новата въздушна линия 400kV от подстанция "Пловдив" до подстанция "Марица Изток", съобщиха от Община Димитровград.

За целта трасето ще бъде захранено с напрежение 400kV. Уведомителното писмо е от Електроенергиен системен оператор ЕАД във връзка с обект "Изграждане на нов ВЛ 400kV от п/ст "Пловдив" до "Марица Изток", в изпълнение на Споразумение за безвъзмездна помощ KIDSF GA №36 между "ЕКО" ЕАД и Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).