Областната комисия за защита при бедствия обсъди промените в закона
Областната комисия за защита при бедствия обсъди промените в закона / Областна администрация-Хасково

Дейностите, произтичащи от измененията в Закона за защита при бедствия, коментираха днес членовете на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. Заседанието бе водено от заместник-областния управител на Хасково Валентин Ангелов.

Областната комисия за защита при бедствия обсъди промените в закона
netinfo

Последните изменения в закона за защита при бедствия променят концепцията на нормативната база. Работи се паритетно по четирите фази на бедствието: превенция, готовност, реакция и възстановяване, каза при презентацията на законовите промени ст. комисар Александър Джартов от ГД ПБЗН. Той обясни какви са правомощията и отговорностите на областния управител и на кметовете, както и функцията на областните и общински съвети и съответните щабове. След направените изменения ролята на областния управител в кризисни ситуации се засилва. Той персонално ще ръководи и организира действията на службите при бедствие, а щабът ще е орган, който трябва да му помогне да вземе информирано решение за  конкретната бедствена ситуация“, обясни ст. комисар Джартов.

 

Шест месеца след влизане в сила на промените в закона трябва да бъде приета Национална стратегия за намаляване риска от бедствия. След нея ще бъдат утвърдени Областна програма за намаляване на риска от бедствия и годишен плаз за изпълнение на програмата.